Trawy
wygląd, występowanie, pokrójTrawy - są to rośliny zielne, (częściej byliny niż rośliny jednoroczne). Ich charakterystyczną cechą jest zdolność krzewienia się, czyli wypuszczania licznych źdźbeł z tzw. punktów krzewienia występujących w dolnych częściach pędu. Są przeważnie wiatropylne, czasami samopylne. U niektórych gatunków (np. u pszenicy zwyczajnej) występuje klejstogamia.

W różnych miejscach kuli ziemskiej znajdują się rozległe tereny porośnięte głównie trawami, a pozbawione drzew i krzewów. Noszą one nazwy wywodzące się najczęściej z miejscowego języka:
- preria – w Ameryce Północnej, nazwa pochodzi od starofrancuskiego słowa prairie oznaczającego łąkę
- step – w Azji, stepy ciągną się od środkowej Europy po Syberię
- puszta – w Europie na terenie Kotliny Panońskiej
- llanos – w Ameryce Południowej, nazwa pochodzi z hiszpańskiego i oznacza równinę
- pampa – w Ameryce Południowej, słowo ma rodowód indiański, lecz zostało przyswojone przez posługujących się językiem hiszpańskim
- veldt – w Afryce Południowej, słowo wywodzi się z języka afrikaansDziały serwisu